Natuur goed maken

11-12-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Oost-Nederland
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In hoeverre draagt de inzet van de provincie Overijssel bij aan het behoud van natuurwaarden bij nieuwe activiteiten in natuurgebieden waarbij uiteindelijk natuurcompensatie plaats moet vinden?
Gericht op
PS Overijssel
Samenvatting
De RKON onderzocht hoe effectief de inzet v.d. provincie Overijssel is in het kader van natuurcompensatie. De compensatie van natuur van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet altijd volledig en goed wordt uitgevoerd.
Rapport document