Follow up groot onderhoud wegen en kunstwerken Gelderland

15-01-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Oost-Nederland
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In deze follow-up zijn we per aanbeveling nagegaan wat de stand van zaken is. Daarbij zetten we onze bevindingen af tegen het normenkader.
Gericht op
PS Gelderland
Samenvatting
We hebben bekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit ons onderzoek uit 2016 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Gelderland. Over het geheel genomen constateren we dat GS en PS de aanbevelingen hebben geïmplementeerd.
Rapport document