Follow up groot onderhoud wegen en kunstwerken Overijssel

15-01-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Oost-Nederland
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
In deze follow-up zijn we per aanbeveling nagegaan wat de stand van zaken is. Daarbij zetten we onze bevindingen af tegen het normenkader.
Gericht op
PS Overijssel
Samenvatting
We bekeken wat er gedaan is met de aanbevelingen uit ons onderzoek uit 2016 naar het beheer en onderhoud van wegen en kunstwerken in Overijssel. We constateren dat het onderzoek uit 2016 effect heeft gehad en de aanbevelingen hebben doorgewerkt.
Rapport document