Zicht op Foovalley: een onderzoek naar de inzichtelijkheid van het financieel en maatschappelijk rendement

25-09-2019 | Rapport
Rekenkamer(commisie): 56262e9b0b40a2c40068c417
Onderzoek door: Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau: Necker van Naem
Onderzoeksvraag
Hebben de in de GR deelnemende gemeenteraden voldoende inzicht in de (voortgang van) bereikte / te bereiken maatschappelijke doelen en resultaten - en de hiermee gemoeide kosten en baten - van het samenwerkingsverband Foodvalley?
Gericht op
regionale samenwerking van gemeenten
Samenvatting
De rekenkamer(commissie)s hebben onderzoek gedaan naar de de Regio Foodvalley. Zij hebben voor deze gemeenschappelijke regeling (GR) de governance, doelen, projecten, kosten, resultaten en informatie aan de raden onderzocht. https://www.facebook.com/RaadEde/videos/582160375878555/
Rapport document