Evaluatieonderzoek Woonvisie 2015+ gemeente Nijkerk

14-02-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: R2 Consultancy BV
Onderzoeksvraag
1. Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de Woonvisie? 2. In welke mate heeft de gemeente Nijkerk de doelstellingen uit de Woonvisie 2015 bereikt? 3. Wat is van invloed geweest op het wel of niet bereiken van de doelstellingen?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
De RKC onderzocht de beleidsdoelen en -resultaten. Zij adviseert de gemeente om duidelijker aan te geven welke typen woningen voor welke doelgroepen worden ontwikkeld en om preciezer te zijn in de verantwoording aan de raad.
Rapport documenten