Onderwijshuisvesting In Helder Perspectief

20-02-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Veenendaal
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Republiq
Onderzoeksvraag
Inzicht in de beleidsvorming van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, het proces tot en de beheersing van de uitvoering daarvan en de momenten waarop de raad invulling kan geven aan zijn controlerende rol.
Gericht op
publiek vastgoed
Samenvatting
Het IHP kan beter, en zou als programma aangestuurd moeten worden. De sturing kan een impuls gebruiken en de financiële uitgangspunten zijn niet houdbaar. Deze kernconclusie brengt de rekenkamercommissie tot vier aanbevelingen.
Rapport document