Verdeling onder hoogspanning

02-03-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Noordelijke Rekenkamer
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Welke kosten en baten ondervinden betrokken partijen bij projecten over duurzame energieopwekking, hoe – en op basis van welke criteria – zijn deze kosten en baten verdeeld en hoe is die verdeling tot stand gekomen?
Gericht op
provincies
Samenvatting
Als provincies compensatie en financiële participatie voor omwonenden van wind- en zonneparken willen regelen, moeten ze het Rijk vragen om landelijke wetgeving. Ook burgerparticipatie bij de energietransitie kan verbeterd worden.
Rapport documenten