Regie op veiligheid en handhaving. Een onderzoek naar de regie op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in de gemeente Utrecht.

17-03-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Utrecht
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe vult de gemeente Utrecht haar regierol met betrekking tot veiligheid en handhaving in de openbare ruimte in en in hoeverre zorgt dit voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering?
Gericht op
Gemeenteraad, gemeente, samenwerkingspartners, college van B&W
Samenvatting
Rekenkamer Utrecht heeft in 2019 onderzoek gedaan naar de wijze waarop de gemeente Utrecht haar regierol op veiligheid en handhaving in de openbare ruimte invult en in hoeverre dit zorgt voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering.
Rapport documenten