Subsidiebeleid en -uitvoering Uitgeest

01-03-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: B&A
Onderzoeksvraag
In hoeverre is de uitvoering van het subsidiebeleid van de gemeente Uitgeest rechtmatig, doelmatig en doeltreffend en hoe geeft de gemeenteraad invulling aan de kaderstellende en controlerende rol?
Gericht op
Overheid, sociaal domein.
Samenvatting
Uit het onderzoek komt naar voren dat de rechtmatigheid op orde is, dat de aanvragers van subsidies doorgaans tevreden zijn en dat de ambtelijke fusie van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo een positief effect heeft gehad op het subsidieproces van Uitgeest. Daar staat tegenover dat verbeteringen mogelijk zijn door het opstellen van een overkoepelend subsidiebeleid en het formuleren van maatschappelijke doelen en/of financiële kaders. Ook zijn verdere verbeteringen mogelijk in het subsidieproces en de administratie ervan. Ten slotte, kan de informatievoorziening aan de raad verbeterd worden door structurele informatievoorziening en periodieke evaluaties.
Rapport document