Toezicht en Handhaving

11-02-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Schagen
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Partners+Pröpper
Onderzoeksvraag
In hoeverre is er gedurende de periode 2013 - mei 2019 adequaat toezicht- en handhavingsbeleid vastgesteld en werd dit beleid doeltreffend en doelmatig uitgevoerd?
Gericht op
Gericht op overheidsinstantie
Samenvatting
Inzicht geven of er adequaat toezicht- en handhavingsbeleid is vastgesteld, of dit beleid doeltreffend en doelmatig is uitgevoerd, of er doelen zijn gesteld en of deze zijn gehaald.
Rapport documenten