Quickscan HOV2

24-03-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Eindhoven
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: co-effective
Onderzoeksvraag
Is de ambtelijke HOV2 evaluatie voor de raad volledig, juist en inzichtelijk
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Voordat de raad besluit over HOV3 zijn er vragen over effecten HOV. De interne evaluatie is getoetst op volledigheid, juistheid en inzichtelijkheid. Verbeteringen in langlopend project: doelen, scope en overzicht van tussentijdse wijzigingen.
Rapport document