Quickscan Verantwoording uitgaven armoedebeleid

24-04-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Zoetermeer
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Labore onderzoek & advies
Onderzoeksvraag
Uit een onderzoek in 2017 bleek dat de verantwoording naar de raad over de uitgaven van het armoedebeleid onvoldoende was. Met deze quickscan wil de rekenkamercommissie Zoetermeer antwoord op de vraag of de verantwoording in de meest recente jaarrekening wél voldoende is. Ook de begroting is hierbij betrokken.
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De quickscan maakt duidelijk dat er nog altijd geen helder en volledig beeld is van de uitgaven voor het armoedebeleid. Ook is voor de raad niet duidelijk hoeveel beïnvloedingsruimte er eigenlijk is, omdat dat verpakt zit in de totale begroting.
Rapport documenten