De burger goed gehoord?

30-04-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Soest
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: I&O Research
Onderzoeksvraag
In hoeverre heeft de gemeente uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Betrokken burgers’? En hoe doeltreffend is de werkwijze van de gemeente anno 2019 als het gaat om de afhandeling van klachten, bezwaarschriften, beroepschriften en meldingen openbare ruimte?
Gericht op
Gemeente Soest
Samenvatting
De rekenkamercommissie heeft onderzocht hoe de gemeente klachten, bezwaarschriften en meldingen openbare ruimte afhandelt.
Rapport documenten