It takes Arnhem to raise a child - Onderzoek naar jeugdbeleid in Arnhem

20-04-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Arnhem
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: B&A
Onderzoeksvraag
“Wat is effectief jeugdbeleid, wat is de rol van de gemeente en de raad in het jeugdbeleid en hoe verloopt de samenwerking tussen wijkteams, aanbieders van jeugdhulp en de gemeente, met nadruk op de inkoop?”.
Gericht op
Gemeente Arnhem
Samenvatting
De Rekenkamer concludeert dat er sprake is van een Arnhemse doelenjungle waardoor een functionerende jeugdbeleidscyclus niet mogelijk is en dat de inrichting en uitvoering zich laat kenschetsen als een gemankeerde estafette.
Rapport documenten