Financiële sturing jeugdwet

11-05-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Opsterland
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: B&A-groep
Onderzoeksvraag
Hoe is de planning en control-cyclus van sociaal domein/jeugd ingericht en levert dit vol-doende informatie op voor de raad om zijn kaderstellende en controlerende taken uit te voeren?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Onderzoek naar de financiële sturing door de gemeente Opsterland op de uitvoering van de jeugdwet
Rapport document