Rekenkameronderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Harlingen

26-05-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: BMC-group
Onderzoeksvraag
In hoeverre is het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en doelmatig en in welke mate is dit beleid toekomstbestendig
Gericht op
gemeenten
Samenvatting
In hoeverre is het gevoerde beleid op het gebied van duurzaamheid doeltreffend en doelmatig en in welke mate is dit beleid toekomstbestendig?
Rapport document