Ontcijferen van Cijfers gemeente Hattem

09-06-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Hattem
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
in hoeverre kunnen de documenten uit de P&C-cyclus verbeterd worden zodat dit de grip op en begrip van die documenten bij de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraadsleden effectiever worden.
Gericht op
gemeentebestuur
Samenvatting
In de praktijk blijkt dat de raad niet altijd voldoende inzicht in de beleids- en financieringsruimte heeft. en niet altijd haar volledige instrumentarium inzet.
Rapport document