Rekenkamerbrief bij het gemeentelijke Jaarverslag 2019

01-06-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Breda
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe weerbaar is de financiële positie van de gemeente Breda en kan de gemeenteraad adhv het jaarverslag zien wat bereikt is in de stad?
Gericht op
gemeenteraad van Breda
Samenvatting
De rekenkamerbrief reflecteert op de financiële positie van de gemeente Breda, de beleidsverantwoording in het jaarverslag en op het kunnen volgen van lange-termijn doelen en de grote projecten in het jaarverslag.
Rapport document