Resultaten van gebiedsgericht werken in Stichtse Vecht

10-06-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Stichtse Vecht
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: DSP-Groep BV)
Onderzoeksvraag
In hoeverre draagt het gebiedsgericht werken op een effectieve en efficiënte manier bij aan het bereiken van de doelstellingen van de gemeente Stichtse Vecht?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
In 2011 is gestart met gebiedsgericht werken. Doelen zijn onvoldoende uitgewerkt in concrete ambities resultaten. Lastig te beoordelen wat er is bereikt. Positieve resultaten zijn stimuleren, ondersteunen burgerinitiatieven samenwerking met partners.
Rapport document