Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad - gemeente Opmeer

08-05-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe is de doeltreffendheid van de strategische (prestatie-)afspraken als invulling van de lokale woonvisie? Wat betekent dit voor de rolinvulling (kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle) door de raad op het gebied van het huisvestingsbeleid bij de totstandkoming van de woonvisie en deze afspraken?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
In Opmeer speelt het gemeentelijk woningbedrijf (GWB) een belangrijke rol in het lokale volkshuisvestingsbeleid. Vormgeving en uitvoering van woonbeleid, (presatie-)afspraken met het GWB en rolinvulling door de raad staan in dit onderzoek centraal.
Rapport document