Doeltreffendheid prestatieafspraken wonen, Rolinvulling door de raad - gemeente Medemblik

25-05-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe is de doeltreffendheid van de prestatieafspraken als invulling van de lokale woonvisie? Wat betekent dit voor de rolinvulling (kaderstelling, volksvertegenwoordiging en controle) door de raad op het gebied van het huisvestingsbeleid bij de totstandkoming van de woonvisie en prestatieafspraken?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Prestatieafspraken kunnen een krachtig middel zijn om lokale doelen van gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid te bereiken. Dit onderzoek gaat in op de totstandkoming en uitvoering van lokale woonvisie en prestatieafspraken en de rol van de raad.
Rapport document