20 jaar rekenkameronderzoek: frapper toujours

23-06-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Nijmegen
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Policy Research
Onderzoeksbureau: Klaartje Peters (Peters Research)
Onderzoeksvraag
Wat kan uit 20 jaar onderzoek voor de gemeenteraad van Nijmegen geleerd worden voor de versterking van de kaderstellende en controlerende rol van de raad?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
Terugblik op 20 jaar rekenkameronderzoek en reflectie daarop in de vorm van een essay door professor Klaartje Peters
Rapport document