Financiële risico's in perspectief

22-06-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Alkmaar
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Welke risico’s lopen de afzonderlijke gemeenten binnen het huidige financieel meerjarenperspectief en op welke wijze kunnen de gemeenteraden en de colleges de grip op deze risico’s verstevigen?
Gericht op
Gemeenteraad Alkmaar
Samenvatting
De rekenkamer(commissie)s van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heiloo, Langedijk, Schagen en Texel hebben een onderzoek uitgevoerd naar de GGD Hollands Noorden (GGDHN) ‘Financiële risico’s in perspectief’.
Rapport document