Opvolgingsonderzoek Rekenkamerrapporten 2014-2018

23-06-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Utrecht
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat is de opvolging en doorwerking van 9 rekenkamerrapporten uit de periode 2014-2018 en wat leren we daarvan?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
Voerde het college raadsbesluiten over rekenkameronderzoeken uit en zorgde dat voor de nodige verbeteringen? Hoe is opvolging en bewaking van raadsbesluiten geborgd en welke lessen zijn te trekken voor doorwerking van rekenkameronderzoek.
Rapport document