Omgevingswet provincie Limburg

09-07-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Zuidelijke Rekenkamer
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Wat is de stand van zaken m.b.t. de invoering van de Omgevingswet in de provincie Limburg en op welke wijze kunnen Statenleden hun kaderstellende en controlerende rol hierbij invullen?
Gericht op
Provinciale Staten
Samenvatting
De publicatie is gericht op Statenleden van de provincie Limburg, om hen handvatten te bieden voor de invulling van hun rol m.b.t. de invoering van de Omgevingswet in de komende periode.
Rapport document