Financiële situatie en prognose Jeugdzorg Stede Broec – Enkhuizen- Drechterland periode 2015-2019 en verder, versie Enkhuizen

20-05-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie SED
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Hoe is de financiële situatie op het gebied van de jeugdzorg in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland en welke mogelijke verbeteringen vloeien hieruit voort voor beleid en uitvoering ter beheersing van het budget?
Gericht op
Gemeente
Samenvatting
De financiële situatie van de jeugdzorg in de drie SED gemeenten is onderzocht en mogelijkheden om hier via beleid, uitvoering en analyse van financiën en casussen meer grip op te krijgen. Daarbij is gekeken naar afgelopen jaren en naar de toekomst.
Rapport document