Raad weten met energie

09-07-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Tytsjerksteradiel
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: BügelHajema Adviseurs
Onderzoeksvraag
In hoeverre dragen de ambities uit het coalitieakkoord, collegeprogramma, programmabegroting en het beleid van de gemeente bij aan de gezamenlijke doelstellingen die landelijk en regionaal zijn of worden geformuleerd voor de energietransitie?
Gericht op
Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel
Samenvatting
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de passendheid van het gemeentelijk beleid, de doelstellingen, beleidsinstrumenten en maatregelen en de raden te laten zien hoe zij hun rol goed in kunnen vullen m.b.t. de energietransitie.
Rapport document