Vergunningenbeleid gemeente Leeuwarden | Specifiek voor festivals in de Groene Ster

24-08-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Leeuwarden
Type onderzoek: Doelmatigheid Rechtmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
- Hoe zien de tijdlijn en het feitenrelaas rond de vergunningen- en ontheffingenverlening er (vanaf 2014) concreet uit? - Welke conclusies kunnen op basis hiervan in termen van rechtmatigheid, effectiviteit, transparantie, responsiviteit en adequaatheid worden getrokken? - Hoe staat het met de kosten van de vergunningen- en ontheffingenverlening (doelmatigheid/efficiency )? - Wat was de rol van de ambtelijke organisatie, het college en de raad inzake de vergunningen- en ontheffingenverlening? - Op welke wijze is de raad geïnformeerd over de gang van zaken rond de vergunningen- en ontheffingenverlening? - Welke lessen voor de toekomst kunnen worden getrokken?
Gericht op
gemeente Leeuwarden
Samenvatting
Voor het onderzoek is gekeken naar de vergunningen- en ontheffingenverlening specifiek voor festivals in de Groene Ster over de periode 2014-2019.
Rapport document