Rekenkamerbrief onderzoek Bestuursprogramma 2018-2022 'Ruimte om te doen!

09-04-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie gemeente Coevorden
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Bevattende de geformuleerde beleidsdoelen voldoende sturingsmogelijkheden voor de raad. Daarbij is rekening gehouden met de bestuursstijl “verbindend besturen”.
Gericht op
gemeenteraad, college
Samenvatting
Quickscan naar het Bestuursprogramma 2018-2022 'Ruimte om te doen!’. Onderzocht is of de daarin geformuleerde beleidsdoelen voldoende sturingsmogelijkheden voor de raad bevatten. Dat rekening houdend met de bestuursstijl "verbindend besturen".
Rapport document