De Jeugdzorg in Coevorden; een analyse van beleid, uitvoering en resultaten

26-06-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie gemeente Coevorden
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Regioplan
Onderzoeksvraag
Hoe heeft de gemeente Coevorden de uitvoering van de Jeugdwet georganiseerd, hoe vindt monitoring en sturing en wat is het effect.
Gericht op
gemeenteraad en het college
Samenvatting
De rekenkamercommissie onderzocht hoe de uitvoering van de Jeugdwet is georganiseerd, hoe monitoring en sturing plaatsvinden en wat het effect is. Er is gekeken naar het beleid, de uitvoering, de informatieverstrekking en de effecten van dat beleid.
Rapport document