Externe inhuur BUCH-gemeenten

25-09-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): BUCH (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Prae advies en onderzoek
Onderzoeksvraag
Hoe wordt binnen de BUCH gemeenten omgegaan met inhuur van externen; draagt de inzet van externen bij aan een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering en blijft deze binnen eventueel door de gemeenteraden geformuleerde kaders?
Gericht op
Overheid
Samenvatting
Forse inhuur van externen in 2017 en 18 is vooral veroorzaakt door een vacaturestop in aanloop naar ambtelijke fusie van de 4 gemeenten. Inhuur externen wordt vooral gezien als inkoopbeleid. Aanbeveling is om dat te incorporeren in overall p-beleid.
Rapport document