Effectiviteit van subsidiebeleid

15-06-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Dalfsen
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: BMC
Onderzoeksvraag
Hoe effectief is het subsidiebeleid van de gemeente Dalfsen in relatie tot beoogde maatschappelijke effecten?
Gericht op
Bestuur en organisatie
Samenvatting
Het onderzoek gaat over de vraag of degenen die subsidie ontvangen, het geld wel besteden voor de doelen waarvoor de subsidie is verleend.
Rapport document