Leiden Bio Science Park: Een waardevol deel van de stad

07-10-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Leiden-Leiderdorp
Type onderzoek: Informatievoorziening
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Decisio
Onderzoeksvraag
Wat levert de gemeentelijke betrokkenheid bij het LBSP de stad Leiden (en zijn omgeving) op?
Gericht op
Gemeenteraad
Samenvatting
We hebben onderzocht wat het LBSP de stad Leiden en zijn omgeving oplevert. Het onderzoek laat zien dat het LBSP van belang is voor de inwoners van Leiden en dat de opbrengsten opwegen tegen de kosten.
Rapport document