Nog meer Sturing?

04-03-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Tiel
Type onderzoek: Doeltreffendheid
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Is de kaderstellende en controlerende rol van de raad in regionale samenwerkingsverbanden versterkt met implementatie van conclusies en aanbevelingen uit eerdere onderzoeksrapporten?
Gericht op
gemeente Tiel
Samenvatting
Onderzoek naar sturing en controle op de samenwerkingsverbanden met derden van de gemeente Tiel
Rapport document