Geldstromen Sociaal Domein

01-09-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie gemeente Heerde
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
“Hoe verlopen de geldstromen in het sociaal domein?”. Deze hoofdvraag is uitgesplitst in twee subvragen: A. Hoe verloopt de geldstroom van het rijk naar gemeente en welke componenten zijn daarin te onderscheiden? B. Hoe verloopt de geldstroom van de gemeente naar de uitvoeringspartners/ketenpartners?
Gericht op
gemeenteraad
Samenvatting
Verkennend onderzoek naar geldstromen in het sociaal domein en de eventuele financiële risico’s die de gemeente Heerde loopt bij de uitvoering van taken in het sociaal domein. Informatie voor de raad over zijn informatiepositie, sturing en controle.
Rapport document