Risico,s bij Samenwerking

21-10-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamer Zeeland
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
De rekenkamer Zeeland heeft onderzocht wat er terecht is gekomen van de aanbevelingen en lessen uit het dossier Sloeweg uit 2014. Deze lessen en aanbevelingen van destijds waren er op gericht om een politieke en financiële herhaling van dat dossier te voorkomen. De rekenkamer heeft daarbij in het bijzonder oog gehad voor de nieuwe grootschalige samenwerksverbanden door in te zoomen op een drietal specifieke cases: Waterdunen, NPW en RUD-Zeeland.
Gericht op
Provinciale organisatie
Samenvatting
Uit het rekenkameronderzoek blijkt dat binnen de Provincie een scherp risicobewustzijn is. Risico’s adequaat verdeeld zijn over de deelnemers aan het project en financiële reserves risico’s van de Provincie afdoende zijn.
Rapport document