De gebiedsteams in Weststellingwerf

03-11-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Weststellingwerf
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Regioplan
Onderzoeksvraag
Wat is de stand van zaken van de transformatie in het sociaal domein en wordt dit efficiënt en effectief uitgevoerd door de gebiedsteams?
Gericht op
gemeente
Samenvatting
De rekenkamercommissie onderzocht hoe ver de gemeente Weststellingwerf is met de beoogde transformatie en of de gebiedsteams daartoe efficiënt en effectief werken
Rapport document