Vergunningverlening, toezicht en handhaving bij risicobedrijven in Moerdijk

27-11-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Zuidelijke Rekenkamer
Onderzoek door: Rekenkamer zelf
Onderzoeksvraag
Met dit onderzoek wilden we inzicht geven in: 1. de kwaliteit van VTH bij risicobedrijven. 2. de verbinding tussen VTH bij risicobedrijven en provinciale opgaven en ambities op het gebied van veiligheid en milieu.
Gericht op
Provincie Noord-Brabant
Samenvatting
De Zuidelijke Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij majeure risicobedrijven in de provincie Noord-Brabant. Er is daarbij specifiek aandacht besteed aan bedrijven op Moerdijk.
Rapport documenten