Van kaderstelling tot controle: Grip op samenwerkingsverbanden van het waterschap

25-11-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Waterschap De Dommel
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksvraag
Wat is de rol van het algemeen bestuur in bestuurlijk relevante samenwerkingsrelaties met publieke en private partijen en kan het hiermee zijn kaderstellende, richtinggevende en toetsende functie voor de strategische aspecten van de taakuitoefening tijdig en adequaat vervullen?
Gericht op
Waterschap
Samenvatting
De Rekenkamercommissie levert een bijdrage aan de inhoudelijke kennis van het algemeen bestuur over zijn rol en de keuzemogelijkheden die dit bestuur heeft bij het aangaan, werken met, bijsturen en beëindigen van samenwerkingsverbanden. De Rekenkamercommissie geeft hiervoor aanbevelingen mee.
Rapport document