Rapport GGD

28-12-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Schagen
Type onderzoek: Doelmatigheid
Onderzoek door: Public Profit
Onderzoeksvraag
welke risico's lopen de afzonderlijke gemeenten binnen het huidige financieel meerjarenperspectief en op welke wijze kunnen de gemeenteraden en de colleges de grip op deze risico's verstevigen?
Gericht op
overheidsinstantie
Samenvatting
Gezamenlijk onderzoek met Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heiloo, Langedijk en Texel) naar de financiële risico’s voor de gemeenten die volgen uit het financiële meerjarenperspectief van de GGD Hollands Noorden.
Rapport document