Duurzaam Inkopen

15-11-2020 | Rapport
Rekenkamer(commisie): Rekenkamercommissie Woerden
Onderzoek door: Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau: Twijnstra en Gudde
Onderzoeksvraag
Wat zijn de doelen, kaders en resultaten van het duurzaam inkoopbeleid in Woerden?
Gericht op
Gemeente Woerden
Samenvatting
Onderzocht is of er kaders zijn voor duurzaam inkopen, hoe duurzaam inkopen in de praktijk werkt en wat de resultaten hiervan zijn.
Rapport documenten