De NVRR heeft een aantal commissies ingesteld om het bestuur te ondersteunen in de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.

Congrescommissie

De Congrescommissie is belast met de volledige organisatie van het jaarlijkse NVRR congres en spin-offs. Bij de uitvoering van het congres laat de commissie zich ondersteunen door een evenementenbureau.

Commissie Digitaal Kennisdelen

Het werkterrein van de commissie omvat alle activiteiten die de NVRR ontplooit op het gebied van digitaal kennisdelen:  
•    Wiki
•    Rekenkamer Rapporten (ontsluiting, wat wel/niet, bewaking kwaliteit)
•    FAQ (op basis van vragen teksten maken voor leden) - in ontwikkeling
Vanuit de commissie wordt de redactieraad samengesteld.De werkwijze van de redactieraad is vastgelegd in het Redactiestatuut.

De commissie bestaat uit Daan Massie, Hans Slooijer, Jelly Smink en Ingeborg Versprille.