Congres 2018

NVRR jaarcongres - 25 mei 2018 - 15 jaar NVRR: Aan de slag!

Dit jaar viert de NVRR haar 15-jarig bestaan. Tijd dus om de balans op te maken en vooruit te kijken. Daarom was het thema van het NVRR jaarcongres dan ook: 15 jaar NVRR: Aan de slag!

Het programma zag er als volgt uit:

08.15 - 10.30 uur Inloop
09.30 - 10.15 uur Algemene Ledenvergadering
10.30 - 10.35 uur Welkom door Jan de Ridder, voorzitter NVRR
10.35 - 10.40 uur Introductie door Jacques Handelé, dagvoorzitter, Elings & Handelé
10.40 - 11.25 uur

Tegenkrachten voor een activistisch bestuur - Over de deugden van prudentie, moed en matiging

Paul Frissen, decaan/bestuursvoorzitter NSOB 

11.30 - 12.30 uur Workshopronde 1

12.30 - 13.30 uur

12.50 - 13.20 uur

Lunch

Tijdens lunch sponsorworkshop door I&O Research

13.30 - 14.30 uur Workshopronde 2
14.30 - 14.45 uur Pauze
14.45 - 15.15 uur

De vier kardinale deugden

Jacques HandeléElings & Handelé

15.15 - 16.00 uur Kort slotwoord door voorzitter NVRR en aansluitend borrel

 

Workshopronde 1, thema: De rekenkamercommissie, hoeder van ...

Workshop Inhoud   Spreker
Tijd 11.30 - 12.30    
A1 Ruimte voor maatschappelijk initiatief,
impulsen voor democratische kwaliteit
  Jean Eigeman, Rekenkamercommissie Gorinchem
A2 Publieke waarden voor rekenkamerwerk   Kirsten Veldhuijzen, Algemene Rekenkamer
A3 De (eigen)wijsheid van rekenkamers   Vincent van Stipdonk, Stipdonk raadgever & redacteur en
Marije van den Berg, Democratie in uitvoering
A4 Betrek de betrokken burger   Jan de Ridder, Rekenkamer Metropool Amsterdam

 

Workshopronde 2, thema: De rekenkamer aan de slag met ...

Workshop Inhoud   Spreker
Tijd 13.30 - 14.30    
B1                         Slagen in 3Dtaken?                                                        Rien Fraanje, Rob/Rfv en Tineke van den Biggelaar, Rekenkamercommissie Eindhoven
B2 De controle van effectiviteit van de 
informatiebeveiliging
  Kees Hintzbergen, IBD
B3 Tegenmacht en de rol van de rekenkamer   Julien van Ostaaijen, Universiteit Tilburg
B4 De omgevingswet - van uitstel komt afstel   Nico op de Laak, Rekenkamercommissie Roermond


Hieronder kunt u de gegeven presentaties downloaden:


Sponsoren