Folder voor nieuwe raadsleden

De NVRR heeft voor haar leden  een introductiefolder voor nieuwe raadsleden ontwikkeld.  

Leden van de NVRR krijgen de brochure gratis toegestuurd.

Introductiefolder

Na de gemeenteraadsverkiezingen begint de periode van kennismaken met de nieuwe raadsleden. De NVRR heeft een introductiefolder voor nieuwe raadsleden ontworpen waarin het rekenkamerwerk onder de aandacht wordt gebracht. Kort en bondig wordt aangegeven wat de rekenkamer doet en wat men van hen kan verwachten. Ook de rol die de raadsleden zelf kunnen spelen bij het werk van de rekenkamer wordt belicht.

Leden van de NVRR hebben gratis een set folders ontvangen. Bent u geen lid van de NVRR, maar wilt u wel een set folders ontvangen? 
Vult u dan het bestelformulier in en wij sturen u het gewenst aantal exemplaren tegen betaling toe.
(NB: indien u besluit alsnog lid te worden, ontvangt u de folders uiteraard gratis).

 

PowerPoint Presentatie t.b.v. introductie

De Commissie Kwaliteitszorg van de NVRR heeft zich eveneens gebogen over de mogelijke rol die uw rekenkamer(commissie) gaat vervullen bij de introductie van nieuwe raadsleden. Immers na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen is het te verwachten dat in veel gemeenteraden nieuwe en onervaren leden aantreden. Het lijkt de Commissie van groot belang dat u als zittende rekenkamer(commissie) in overleg met de griffier een bijdrage levert in het introductieprogramma ten behoeve van die nieuwe raadsleden. Wij sluiten niet uit, dat ook zittende raadsleden van die bijdrage profijt zouden kunnen hebben.

Uiteraard hebt u specifieke kennis over de lokale situatie en kunt u het beste inschatten wat wel en wat niet relevant is voor uw raadsleden. Toch heeft de Commissie Kwaliteitszorg gemeend u een steuntje in de rug te geven door het toeleveren van een raamwerk voor de PowerPoint Presentatie en een daarbij behorende suggestie voor het gebruik van die presentatie. Beide zijn te downloaden via onze website

Wij gaan er vanuit dat de folder en presentatie zullen bijdragen aan de introductie, voor zover nodig, van uw werk. Wij wensen u veel succes!