Rekenkamercommissie De Bilt


Voorzitter

Dhr. drs. P.H. de Jong (Pieter)

Contactpersoon

Mevr. drs. B.F. van der Schalk msc.econ (Fleur)

Leden

Mevr. A. van Barneveld (Adamien)
Dhr. E.J. Kruiswijk Jansen (Evert Jan)
Dhr. C. van Nispen tot Sevenaer (Christian)
Dhr. M. Weele (Michiel)