Rekenkamercommissie 's-Hertogenbosch


Model rekenkamer: Rekenkamercommissie met raadsleden of statenleden
Werkzaam voor: Gemeenten
Naam gemeente / waterschap / provincie: 's-Hertogenbosch
Totaal aantal inwoners verzorgingsgebied: 152651

Voorzitter

Mevr. drs. P.E.H. Habets EMIA (Petra)

Contactpersoon

Dhr. drs. E.A.A. Kerkhoff (Ed)