Randstedelijke Rekenkamer


Model rekenkamer: Directeursmodel

Voorzitter

Mevr. dr. ir. A.W.C. Hoenderdos-Metselaar MBA (Ans)

Contactpersoon

Mevr. J. Valentijn (Jessica)