Rekenkamercommissie Assen


Model rekenkamer: Rekenkamercommissie met raadsleden of statenleden

Voorzitter

Dhr. G.S.H. Janssen

Contactpersoon

Mevr. M. Kolkman (Miranda)

Leden

Mevr. H. van Es (Harriet)
Dhr. J.J. Kok (John)
Dhr. M. Rasker (Martin)
Mevr. C. van der Weijden (Corke)