Aanmeldformulier Algemene Ledenvergadering 25 mei 2018

Formeel zijn rekenkamers of rekenkamercommissies lid via de voorzitter. Is de voorzitter verhinderd dan kan hij/zij iemand anders machtigen om te stemmen, door een volmacht te geven aan een ander lid (voorzitter van een andere rekenkamer) of een plaatsvervanger aan te wijzen (per rekenkamer). Uiteraard zijn de andere rekenkamerleden, secretaris etc. ook van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Bent u aanwezig namens meerdere rekenkamers, wilt u dit dan duidelijk op het formulier aangeven? 

Aanmelden voor de ALV én het congres kan via deze link >>

 
Naam rekenkamer(commissie) (1)
Naam rekenkamer(commissie) (2)
Naam rekenkamer(commissie) (3)
Naam rekenkamer(commissie) (4)
Titel (ook achtertitel)
Achternaam
Voorletters
M/v
Functie 
E-mailadres
Telefoonnummer