NVRR Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies
 

 

Geacht NVRR-lid,
 
In 2010 zal tijdens het NVRR congres voor de zesde keer de Goudvink uitgereikt worden voor het beste rapport van 2009.  Ook wordt voor de tweede keer de Groenling uitgereikt. Dit is de prijs voor rapporten van kleinere rekenkamers die nog niet voldoen aan de eisen van de Goudvink maar al wel goed op weg zijn.

De jury bestaat dit jaar uit Gerrit Jan Schutte (lid Kiesraad en voormalig lid Tweede Kamer), Mirko Noordegraaf (Hoogleraar Publiek Management, USBO) en José Smits, (voormalig journalist GPD en Volkskrant en voormalig Tweede Kamerlid).
De NVRR Goudvink 2009 en de Groenling 2009, beide een sculptuur, zullen op vrijdag 28 mei 2010 tijdens het NVRR jaarcongres worden uitgereikt door de voorzitter van de jury.

De NVRR roept alle gemeentelijke, provinciale en landelijke rekenkamers, rekenkamercommissies en commissies beleidsevaluatie op om ook komend jaar mee te doen met deze prijsvraag. Vorig jaar kwamen er ruim 60 inzendingen binnen!
Per organisatie kan slechts één rapport meedingen. Ook onderzoeken die onder verantwoordelijkheid van een rekenkamer(commissie) door derden zijn uitgevoerd kunnen meedingen.

Graag ontvangt de Goudvinkorganisatie uiterlijk donderdag 14 januari 2009 drie papieren exemplaren van het rapport (in de originele uitgave zodat ook de vormgeving kan worden beoordeeld) en een digitaal exemplaar.
Mocht de datum problemen opleveren vanwege de lage vergaderfrequentie van de rekenkamercommissie dan kan er contact worden gezocht met Cath van Meurs.

De rapporten kunnen gestuurd worden aan:
Cath van Meurs (
C.vanMeurs@rekenkamer.nl) (070-3424164)
Algemene Rekenkamer
Organisatie Goudvink
Postbus 20015
2500 EA Den Haag

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies

 
Nederlands Vereniging voor Rekenkamers & Rekenkamercommissies | NVRR (2004-2005) i.s.m. Stichting Rekenschap | Afmelden